Tìm kiếm "195/CP"

195/CP | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề 195/CP.

Hiển thị 1 - 20 trong 18 nội dung

Nghị định 195-CP

Về việc ban hành Điều lệ về kỷ luật lao động trong các xí nghiệp cơ quan Nhà nước

Thông tư 7/LĐTBXH-TT

Hướng dẫn thực hiện một số điều của Bộ luật Lao động ngày 23/6/1994 và Nghị định số 195/CP ngày 31