Tìm kiếm "1956/Q��-TTg"

1956/Q��-TTg | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề 1956/Q��-TTg.

Hiển thị 1 - 20 trong 2383 nội dung

Thông tư liên tịch số 30/2012/TTLT-BLĐTBXH-BNV-BNN&PTNT-BCT-BTTTT của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội-Bộ Thông tin và Truyền thông-Bộ Nội vụ-Bộ Công thương-Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn : Hướng dẫn trách nhiệm tổ chức thực hiện Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27 tháng 11 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Đề án "Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020"

Hướng dẫn trách nhiệm tổ chức thực hiện Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27 tháng 11 năm 2009 của Thủ

Quyết định 374/QĐ-UBND

chức xã của thành phố Hồ Chí Minh năm 2015 theo quyết định số 1956/QĐ - TTG ngày 27 tháng 11 năm 2009