Tìm kiếm "1975/QĐ-UBND"

1975/QĐ-UBND | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề 1975/QĐ-UBND.

Hiển thị 1 - 20 trong 7 nội dung

Quyết định 1975/QĐ-UBND

Về việc ban hành quy định về việc thực hiện và quản lý các đề tài, dự án khoa học công nghệ cấp tỉnh tại Phú Yên