Luat Minh Khue

Tìm kiếm "1984/QĐ-UBND"

1984/QĐ-UBND | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề 1984/QĐ-UBND.

Hiển thị 1 - 20 trong 7 nội dung

Quyết định 1984/QĐ-UBND

Về việc bổ sung chi phí đầu tư đối với cây Dó bầu có khoan tạo bầu tại số thứ tự 48, Phụ lục số 02, Quy định kèm theo Quyết định số 928/2008/QĐ-UBND ngày 16 tháng 4 năm 2008 của Ủy ban Nhân dân tỉnh ...