Tìm kiếm "199/QĐ"

199/QĐ | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề 199/QĐ.

Hiển thị 1 - 20 trong 24 nội dung

Quyết định 199/-UBDT

Về việc công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban Dân tộc ban hành hết hiệu lực pháp luật

Quyết định 199 /-UB

V/v Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Sở Tư pháp Hà Nam

Quyết định 199/-NH1

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thể lệ tín dụng ngắn hạn ban hành kèm theo Quyết định 198/QĐ-NH1 ngày 16/9/94 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước