Tìm kiếm "1999/QĐ-"

1999/QĐ- | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề 1999/QĐ-.

Hiển thị 1 - 20 trong 1540 nội dung

Quyết định 1999/-UB

Về việc ban hành quy định tạm thời về tổ chức và hoạt động của Ban đền bù thành phố Hải Phòng

Quyết định 190/1999/-BLĐTBXH

Về việc ban hành tạm thời Danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm

Quyết định 966/1999/-UB

V/v Thành lập Ban chỉ đạo điều tra nạn nhân bị nhiễm chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh Việt Nam

Quyết định 994/1999/-UB

V/v Hướng dẫn thực hiện Quyết định 225/1998/QĐ-TTg ngày 20/11/1998 của Thủ tướng Chính phủ về quy chế công khai tài chính

Quyết định 1157/1999/-UB

Về việc quy định tạm thời về quản lý và sử dụng khoản thu từ xử lý vi phạm quy định sử dụng điện trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

Quyết định 1089/1999/-UB

V/v Ban hành Quy định về quản lý hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

Quyết định 1088/1999/-UB

V/v Ban hành hướng dẫn thực hiện Quyết định số 233/1998/QĐ-TTg ngày 1-12-1998 của Thủ tướng Chính phủ về việc phân cấp cấp giấy phép đầu tư đối với các dự án đầu tư trực tiếp của nước ngoài trên địa ...

Quyết định 1529/1999/-UB

Về việc ban hành quy định cử đoàn ra, đón đoàn vào và quản lý hoạt động đối với người nước ngoài trên địa bàn tỉnh Hưng Yên