Tìm kiếm "1999/QĐ-TTg"

1999/QĐ-TTg | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề 1999/QĐ-TTg.

Hiển thị 1 - 20 trong 337 nội dung

Quyết định 900/1999/QĐ-TTg

Về việc giao đất cho Ban Quản lý Dự án đầu tư và xây dựng các khu dân cư thành phố Long Xuyên để đầu tư xây dựng hạ tầng khu dân cư Bà Bầu tại phường Mỹ Xuyên, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang

Quyết định 113/1999/QĐ-TTg

Về việc phê duyệt Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Tad-gi-ki-stan về hợp tác kinh tế - thương mại

Quyết định 25/1999/QĐ-TTg

Chuyển doanh nghiệp nhà nước Phân xưởng May bao thuộc Công ty Xi măng Hoàng Thạch thành Công ty cổ phần

Quyết định 207/1999/QĐ-TTg

Về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá VIII)

Quyết định 03/1999/QĐ-TTg

Về việc thành lập Trung tâm Quản lý chất lượng sản phẩm đo đạc - bản đồ trực thuộc Tổng cục Địa chính.

Quyết định 31/1999/QĐ-TTg

Về việc giao nhiệm vụ đào tạo tiến sĩ cho Viện Tâm lý học thuộc Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn Quốc gia