Tìm kiếm "1999/TT-BTC"

1999/TT-BTC | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề 1999/TT-BTC.

Hiển thị 1 - 20 trong 273 nội dung

Thông tư 146/1999/TT-BTC

Hướng dẫn thực hiện việc miễn thuế, giảm thuế theo quy đinh tại nghị định 51/1999/NĐ-CP ngày08/7/1999 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật khuyến khích đầu tư trong nước (sửa đổi) số ...

Thông tư 115/1999/TT-BTC

Hướng dẫn việc kinh doanh mua, bán công trái giữa các tổ chức được phép kinh doanh công trái với tổ chức, cá nhân.

Thông tư 142/1999/TT-BTC

Hướng dẫn thuế giá trị gia tăng áp dụng đối với các dự án sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA)

Thông tư 151/1999/TT-BTC

Sửa đổi điều kiện về thời hạn xét hoàn (hoặc không thu) thuế nhập khẩu quy định tại Thông tư số 172 /1998/TT-BTC ngày 22/12/1998 của Bộ Tài chính.

Thông tư 150/1999/TT-BTC

Hướng dẫn thi hành Quyết định số 195/1999/QĐ-TTg ngày 27/9/1999 của Thủ tướng Chính phủ về việc lập, sử dụng và quản lý Quỹ hỗ trợ xuất khẩu.

Thông tư 135/1999/TT-BTC

Hướng dẫn việc quản lý thanh toán vốn đầu tư và vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư và xây dựng thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước,

Thông tư 130/1999/TT-BTC

Hướng dẫn chế độ tài chính áp dụng thí điểm tại khu vực cửa khẩu Bờ Y - Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum.

Thông tư 55/1999/TT-BTC

Hướng dẫn sửa đổi Thông tư số 85/1998/TT-BTC ngày 25/6/1998 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn Quy chế Quản lý tài chính đối với Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Thông tư 129/1999/TT-BTC

Hướng dẫn cơ chế quản lý vốn vay cho Chương trình Tín dụng chuyên ngành của Ngân hàng Hợp tác Quốc tế Nhật bản (JBIC)

Thông tư 123/1999/TT-BTC

Hướng dẫn về mặt tài chính khi thực hiên chế độ tuần làm việc 40 giờ đối với các cơ quan, đơn vị hành chính, sự nghiệp, tổ chửc chính trị, tổ chức chính trị - xã hội và các đơn vị có sử dụng kinh phí ...

Thông tư 96/1999/TT-BTC

Hướng dẫn thuế thu nhập doanh nghiệp đối với các hộ gia đình, cá nhân sản xuất nông nghiệp có giá trị sản lượng hàng hóa lớn, có thu nhập cao