Tìm kiếm "20/2000/QĐ"

20/2000/QĐ | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề 20/2000/QĐ.

Hiển thị 1 - 20 trong 25 nội dung

Quyết định 20/2000/-BGDĐT

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế tuyển sinh vào các trường Đại học, Cao đẳng, Trung học chuyên nghiệp hệ chính quy (Ban hành theo Quyết định số 05/1999/QĐ-BGD&ĐT ngày 23/02/1999 của Bộ ...

Quyết định 1763QĐ/UB

Về việc ban hành bản kế hoạch thực hiện quyết định 20/2000/QĐ-TTG ngày 3/2/2000 của thủ tướng chính