Tìm kiếm "20/2007/QĐ"

20/2007/QĐ | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề 20/2007/QĐ.

Hiển thị 1 - 20 trong 60 nội dung

Quyết định 20/2007/-BVHTT

Về việc bãi bỏ một số quy định về thủ tục trong hồ sơ xin cấp giấy phép để thực hiện thủ tục một cửa

Quyết định 20/2007/-BTC

Về việc ban hành Quy chế huy động, cho vay và trả nợ vốn đối với Dự án Nhà máy lọc dầu số 1 Dung Quất

Quyết định 20/2007/ -UBND

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động phối hợp liên ngành về giải quyết tranh chấp lao động tập thể và đình công không theo trình tự, thủ tục do pháp luật quy định trên địa bàn tỉnh Bình Phước

Quyết định 20/2007/-UB

Ban hành kế hoạch thực hiện “chỉ thị số 35/2006/ct-ttg ngày 13/10/2006 của thủ tướng chính phủ về việc thực hiện luật trợ giúp pháp lý” trên địa bàn thành phố hà nội

Quyết định 20/2007/-BTNMT

Về việc ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật Thống kê, kiểm kê đất đai và thành lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất