Tìm kiếm "20/2012/NQ-HĐND"

20/2012/NQ-HĐND | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề 20/2012/NQ-HĐND.

Hiển thị 1 - 20 trong 17 nội dung

Nghị quyết 20/2012/NQ-HĐND

Về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đầu tư phát triển, dự toán ngân sách địa phương năm 2012; Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đầu tư phát triển, dự toán ngân sách địa ...