Tìm kiếm "20/2014/QĐ-UBND"

20/2014/QĐ-UBND | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề 20/2014/QĐ-UBND.

Hiển thị 1 - 20 trong 57 nội dung

Quyết định 20/2014/QĐ.UBND

Về việc điều chỉnh mức thu tại Quyết định số 70/2009/QĐ.UBND ngày 11/8/2009 của UBND tỉnh Nghệ An quy định mức thu đối với hình thức học thêm có tổ chức trong các trường công lập, bán công trên địa ...