Tìm kiếm "20/KTTT"

20/KTTT | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề 20/KTTT.

Hiển thị 1 - 20 trong 1 nội dung

thuế (Mẫu số 20/KTTT)

Luật Minh Khuê xin giới thiệu mẫu quyết định về việc xử lý vi phạm về thuế qua kiểm tra (hoặc thanh tra) việc chấp hành pháp luật thuế ban hành kèm theo Thông tư số 156 /TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ ...