Tìm kiếm "2002/TT-"

2002/TT- | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề 2002/TT-.

Hiển thị 1 - 20 trong 408 nội dung

Thông tư 03/2002/TT-BTS

Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 73/2002/NÐ-CP ngày 20 tháng 8 năm 2002 của Chính Phủ bổ sung hàng hoá, dịch vụ thương mại vào Danh mục 1 về hàng hoá cấm lưu thông, dịch vụ thương mại cấm thực hiện và ...

Thông tư 16/2002/TT-BKHCN

Hướng dẫn thực hiện khoản 3 Điều 16 Nghị định số 20/1999/NĐ-CP ngày 12-4-1999 của Chính phủ về kinh doanh dịch vụ giám định hàng hóa

Thông tư 06/2002/TT-NHNN

Hướng dẫn thực hiện Nghị định 79/2002/NĐ-CP ngày 04/10/2002 của Chính phủ Về tổ chức và hoạt động của Công ty tài chính

Thông tư 01/2002/TT-BTS

Hướng dẫn thực hiện điểm c khoản 2 Ðiều 6 Nghị định số 03/2000/NÐ-CP ngày 03/02/2000 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp

Thông tư 09/2002/TT-BYT

Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 71/2002/QĐ-TTg ngày 07 tháng 6 năm 2002 của Thủ tướng Chính phủ về việc quản lýthuốc chữa bệnh cho người theo đường xuất khẩu, nhập khẩu phi mậu dịch

Thông tư 04/2002/TT-BTC

Hướng dẫn sử dụng vốn đầu tư phát triển từ ngân sách nhà nước mua tài sản, vật tư trang thiết bị để xây dựng trụ sở cơ quan

Thông tư 14/2002/TT-BGDĐT

Hướng dẫn Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện Chỉ thị số 14/2001/CT-TTg ngày 11/6/2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc đổi mới chương trình giáo dục phổ thông.

Thông tư 116 /2002/TT-BTC

Hướng dẫn thi hành Nghị định số 108/2002/NĐ-CP ngày 25/12/2002 của Chính phủ về việc bãi bỏ quy định khấu trừ thuế giá trị gia tăng (GTGT) đầu vào theo tỷ lệ (%) đối với một số hàng hóa, dịch vụ

Thông tư 118/2002/TT- BTC

Hướng dẫn tổ chức và hoạt động của hội đồng giám sát chứng kiến xổ số kiến thiết

Thông tư 09/2002/TT-BTM

Về việc hiệu chỉnh thông số kỹ thuật lăng tạo bọt AFC-170 và AFC- 330 trong Thông tư liên tịch số 15/2001/TTLT-BTM-BCA ngày 10/5/2001.

Thông tư 02/2002/TT-BCN

Hướng dẫn việc thực hiện đầu tư sản xuất, lắp ráp động cơ xe gắn máy hai bánh của các doanh nghiệp trong nước

Thông tư 147/2002/TT-BQP

Hướng dẫn bổ sung thông tư 2546/1999/TT-BQT ngày 04/9/1999 hướng dẫn thi hành nghị định số 23/1999/NĐ-CP ngày 15/4/1999 của Chính phủ về chế độ đối với quân nhân, cán bộ đi chiến trường B, C, K trong ...

Thông tư 07/2002/TT-BKHCN

Hướng dẫn triển khai Quyết định số 72/2002/QĐ-TTg ngày 10/6/2002 của Thủ tướng Chính phủ về việc thống nhất dùng Bộ mã các ký tự chữ Việt theo tiêu chuẩn TCVN 6909 : 2001 trong trao đổi thông tin điện ...

Thông tư 17/2002/TT-BTCCBCP

Hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp phục vụ đối với nhân viên được giao nhiệm vụ thường xuyên, trực tiếp chăm sóc người tàn tật nặng trong các cơ sở nuôi dưỡng tập trung của Nhà nước

Thông tư 01/2002/TT-BYT

Hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của các cơ sở khám, chữa bệnh nhân đạo

Thông tư 08/2002/TT-BNV

Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 149/2000/QĐ-TTg ngày 28/12/2000 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách ưu đãi đối với đội viên các đội trí thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, ...