Tìm kiếm "2002/TT-BLĐTBXH"

2002/TT-BLĐTBXH | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề 2002/TT-BLĐTBXH.

Hiển thị 1 - 20 trong 25 nội dung

Thông tư 10/2002/TT-BLĐTBXH

Hướng dẫn thực hiện một số điều của Quy chế Thành lập và hoạt động của cơ sở bảo trợ xã hội ban hành kèm theo Nghị định số 25/2001/NĐ-CP ngày 31/5/2001 của Chính phủ

Thông tư 11/2002/TT-BLĐTBXH

Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 41/2002/NĐ-CP ngày 11 tháng 4 năm 2002 của Chính phủ về chính sách đối với lao động dôi dư do sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước