Tìm kiếm "2003/QĐ-UB"

2003/QĐ-UB | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề 2003/QĐ-UB.

Hiển thị 1 - 20 trong 1017 nội dung

Quyết định 89/2003/QĐ-UB

Về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết Khu Đô thị mới Cầu Giấy, tỷ lệ 1/2000.(Địa điểm: quận Cầu Giấy và huyện Từ Liêm, Hà Nội).

Quyết định 2117/2003/QĐ/UB-TC

V/v ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của sở Tài nguyên và Môi trường Hà Tĩnh

Quyết định 2413/2003/QĐ.UB.TC

V/v Tổ chức triển khai thực hiện quyết định 161/2002/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính Phủ về một số chính sách phát triển giáo dục mầm non

Quyết định 967/2003/QĐ-UB

Về việc tạm thời phân chia nguồn thu phí trông, giữ các phương tiện tham gia giao thông vi phạm Luật Giao thông đường bộ bị tạm giữ và nguồn thu xử phạt vi phạm hành chính các phương tiện tham giagiao ...

Quyết định 747/2003/QĐ-UB

Về việc ban hành Quy định tạm thời việc tuyển chọn,sử dụng và quản lý lao động, giải quyết việc làmtrên địa bàn tỉnh Hưng Yên

Quyết định 146/2003/QĐ/UB-TH

V/v Ban hành Quy chế Tổ chức và Hoạt động của Ban Biên tập Trang thông tin điện tử tỉnh Hà Tĩnh trên mạng Internet

Quyết định 2496/2003/QĐ-UB

Về việc Ban hành bản quy định tạm thời về quản lýđầu tư xây dựng các khu đô thị và cụm dân cư mớitrên địa bàn tỉnh Hưng Yên

Quyết định 1689/2003/QĐ-UB

Về việc cấm xe công nông và các loại phương tiện cókết cấu tương tự phương tiện cơ giới đường bộ hoạtđộng trên QL 5 và QL 39 thuộc địa phận tỉnh Hưng Yên

Quyết định 1613/2003/QĐ-UB

Về việc phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Văn Giang giai đoạn 2001 - 2010 và định hướng đến năm 2020

Quyết định 1520/2003/QĐ-UB

Về việc phê duyệt dự án tổng quan bố trí, sắp xếp lạidân cư trên địa bàn tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2003 - 2010