Tìm kiếm "2008/NQ-"

2008/NQ- | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề 2008/NQ-.

Hiển thị 1 - 20 trong 1090 nội dung

Nghị quyết 248/2008/NQ-HĐND

Quy định mức chi cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND các cấp trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

Nghị quyết 07/2008/NQ-CP

Về việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 - 2010) của tỉnh Kiên Giang

Nghị quyết 105/2008/NQ-HĐND

Về việc quy định mức thu Lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Nam Định

Nghị quyết 101/2008/NQ-HĐND

Về việc quy định mức thu lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, cung cấp thông tin về đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh Nam Định

Nghị quyết 125/2008/NQ-HĐND

Về việc thông qua đề án bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020

Nghị quyết 192/2008/NQ-HĐND

Quy định chế độ chi tiêu đón tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại Tiền Giang, chi tiêu tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế tại Tiền Giang và chi tiêu tiếp khách trong nước của các cơ quan, đơn vị ...

Nghị quyết 188/2008/NQ-HĐND

Về phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS) trên địa bàn tỉnh Tiền Giangđến năm 2010 và tầm nhìn 2020

Nghị quyết 187/2008/NQ-HĐND

Quy định mức trích tiền sử dụng đất của các dự án phát triển nhà ở thương mại và các dự án khu đô thị mới để tạo quỹ phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh tiền giang

Nghị quyết 171/2008/NQ-HĐND

Về việc chuyển đổi loại hình các trường Trung Học Phổ Thông bán công trên địa bàn tỉnh Tiền Giang sang loại hình trườngTrung Học Phổ Thông công lập

Nghị quyết 170/2008/NQ-HĐND

Quy định mức thu, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép hoạt động điện lực trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Nghị quyết 169/2008/NQ-HĐND

Về việc quy định thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký cư trú, lệ phí cấp chứng minh nhân dân trên địa bàn tỉnh Tiền Giang