Luat Minh Khue

Tìm kiếm "2008/NQ-CP"

2008/NQ-CP | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề 2008/NQ-CP.

Hiển thị 1 - 20 trong 138 nội dung

Nghị quyết 07/2008/NQ-CP

Về việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 - 2010) của tỉnh Kiên Giang

Nghị quyết 10/2008/NQ-CP

Về các biện pháp kiềm chế lạm phat, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội và tăng trưởng bền vững