Tìm kiếm "2009/NQCĐ-HĐND"

2009/NQCĐ-HĐND | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề 2009/NQCĐ-HĐND.

Hiển thị 1 - 20 trong 6 nội dung

Nghị quyết 7k/2009/NQCĐ-HĐND

Về quy định một số chế độ, định mức chi tiêu tài chính phục vụ hoạt động Hội đồng Nhân dân các cấp thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế