Tìm kiếm "2010/NQ-HĐND"

2010/NQ-HĐND | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề 2010/NQ-HĐND.

Hiển thị 1 - 20 trong 994 nội dung

Nghị quyết 33/2010/NQ-HĐND

Về quy định chức danh, số lượng, hệ số phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, buôn, tổ dân phố và sinh hoạt phí đối với một số chức danh cán bộ cơ sở

Nghị quyết 216/2010/NQ-HĐND

Về việc quy định mức thu học phí, lệ phí thi trong các cơ sở giáo dục và đào tạo quốc dân tỉnh Hưng Yên từ năm học 2010 - 2011 đến năm học 2014 - 2015

Nghị quyết 218/2010/NQ-HĐND

Về việc quy định phân cấp quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc tỉnh quản lý

Nghị quyết 37/2010/NQ-HĐND

Về quy định chế độ phụ cấp đối với cán bộ, công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả một cửa ở cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh

Nghị quyết 142/2010/NQ-HĐND

Về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển từ nguồn ngân sách tập trung giai đoạn 2011 - 2015

Nghị quyết 140/2010/NQ-HĐND

Về quy hoạch thăm dò, khai thác khoáng sản để chế biến làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đến năm 2020

Nghị quyết 149/2010/NQ-HĐND

Về việc “quy định mức thu lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Nam Định”

Nghị quyết 152/2010/NQ-HĐND

Số lượng, chức danh cán bộ, công chức cấp xã; chức danh, phụ cấp cho những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và thôn, buôn, khu phố trên địa bàn tỉnh

Nghị quyết 263/2010/NQ-HĐND

Quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa các cấp ngân sách thuộc chính quyền địa phương Tỉnh Tiền Giang thời kỳ 2011 - 2015

Nghị quyết 268/2010/NQ-HĐND

Quy định mức thu học phí đối với trường đại học tiền giang, các trường cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và dạy nghề công lập trên địa bàn Tỉnh Tiền Giang từ năm học 2010 - 2011 đến năm học 2014 - ...

Nghị quyết 253/2010/NQ-HĐND

Quy định nội dung chi, mức chi, quản lý kinh phí bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn Tỉnh Tiền Giang

Nghị quyết 251/2010/NQ-HĐND

Quy định mức hỗ trợ cho bác sĩ công tác tại trạm y tế xã, phường, thị trấn và nhân viên y tế khu phố

Nghị quyết 250/2010/NQ-HĐND

Quy định mức thu học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non công lập và các cơ sở giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn Tỉnh Tiền Giang từ năm học 2010 - 2011 đến năm học 2014 - 2015

Nghị quyết 242/2010/NQ-HĐND

Quy định mức thu, quản lý, sử dụng các khoản phí thuộc ngành giao thông - vận tải trên địa bàn Tỉnh Tiền Giang

Nghị quyết 239/2010/NQ-HĐND

Quy định mức thu, quản lý, sử dụng phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai trên địa bàn tỉnh Tiền Giang