Tìm kiếm "2011/NQ-HĐND"

2011/NQ-HĐND | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề 2011/NQ-HĐND.

Hiển thị 1 - 20 trong 808 nội dung

Nghị quyết 96/2011/NQ-HĐND

Về việc xác nhận kết quả bầu cử các chức danh của Ủy ban nhân dân tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2011 - 2016

Nghị quyết 95/2011/NQ-HĐND

Về việc xác nhận kết quả bầu cử các chức danh của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2011 - 2016

Nghị quyết 291/2011/NQ-HĐND

Ban hành quy định về chế độ chi công tác phí, chế độ chi tổ chức hội nghị đối với các cơ quan Đảng, cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Hưng Yên

Nghị quyết 293/2011/NQ-HĐND

Về việc quy định mức hỗ trợ sinh hoạt phí, đối với Trưởng ban công tác Mặt trận, Phó Bí thư Chi bộ, Trưởng các đoàn thể chính trị - xã hội và kinh phí hoạt động cho MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã ...

Nghị quyết 295/2011/NQ-HĐND

Về quy định một số chế độ, định mức chi tiêu tài chính phục vụ hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011 - 2016

Nghị quyết 41/2011/NQ-HĐND

Về quy hoạch xây dựng thành phố Việt Trì thành Thành phố lễ hội về với cội nguồn dân tộc Việt Nam giai đoạn 2011-2020 và tầm nhìn 2030

Nghị quyết 40/2011/NQ-HĐND

Về quy định mức thu học phí tại các trường Đại học, Cao đẳng và Trung cấp công lập do địa phương quản lý từ năm học 2011-2012 đến năm học 2014-2015