Tìm kiếm "2011/QĐ-UBND"

2011/QĐ-UBND | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề 2011/QĐ-UBND.

Hiển thị 1 - 20 trong 2619 nội dung

Quyết định 3019/2011/QĐ-UBND

Về việc ban hành Quy định chê độ thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật thanh tra, khiếu nại, tô cáo, phòng, chống tham nhũng đối với thủ trưởng các cấp, các ngành trong phạm vi ...

Quyết định 1750/2011/QĐ-UBND

Về việc ban hành Quy định thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Quyết định 1422/2011/QĐ-UBND

Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hưng Yên

Quyết định 1272/2011/QĐ-UBND

Ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính trên địa bàn tỉnh Phú Yên

Quyết định 2047/2011/QĐ-UBND

Ban hành Bảng giá cho thuê nhà ở thuộc sở hữu Nhà nướcchưa được cải tạo, xây dựng lại trên địa bàn Tỉnh

Quyết định 1657/2011/QĐ-UBND

Về việc ban hành Quy định về giám sát, đánh giá đầu tư đối với các dự án đầu tư do tỉnh Phú Yên quản lý

Quyết định 1791A/2011/QĐ-UBND

Về việc quy định mức hỗ trợ kinh phí từ ngân sách nhà nước cho các Trung tâm học tập cộng đồng trên địa bàn tỉnh Phú Yên

Quyết định 1658/2011/QĐ-UBND

Về việc ban hành Quy định một số chính sách ưu đãi nguyên liệu gỗ tròn là Keo các loại khi khai thác, tỉa thưa rừng trồng được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước cho các doanh nghiệp chế biến ...

Quyết định 1779/2011/QĐ-UBND

Ban hành Quy định về quy trình chuyển đổi mô hình kinh doanh, khai thác và quản lý chợ trên địa bàn tỉnh Phú Yên

Quyết định 1886/2011/QĐ-UBND

Về việc ban hành Quy định trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân làm nhiệm vụ tham mưu trong chỉ đạo, điều hành công tác cải cách hành chính