Tìm kiếm "2013/QĐ-UBND"

2013/QĐ-UBND | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề 2013/QĐ-UBND.

Hiển thị 1 - 20 trong 2666 nội dung

Quyết định 2013/QĐ-UBND

Về việc nâng cấp Đoàn Chèo thành Nhà hát Chèo Hưng Yên trực thuộc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch

Quyết định 07 /2013/QĐ-UBND

Về việc ban hành Quy định về quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ cấp cơ sở trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

Quyết định 49.2013.QĐ-UBND

Ban hành Quy định trình tự, thủ tục, thời gian giải quyết hồ sơ theo cơ chế một cửa liên thông trong lĩnh vực hộ tịch, bảo hiểm y tế, hộ khẩu tại Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh ...

Quyết định 393/2013/QĐ-UBND

Về việc ban hành Quy định phân công, phân cấp quản lý cây xanh, chiếu sáng và nghĩa trang đô thị trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

Nghị quyết 44.2013.QĐ.UBND

Về việc bổ sung một số nội dung của Quy định về diện tích tối thiểu được phép tách thửa đối với đất ở và đất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Tiền Giang ban hành kèm theo Quyết định số 24/2009/QĐ-UBND ...

Quyết định 3667/2013/QĐ-UBND

Về việc ban hành chính sách khuyến khích, hỗ trợ đầu tư vào Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

Quyết định 1193/2013/QĐ-UBND

Về việc phê duyệt Quy định mức thu thủy lợi phí, tiền nướcvà mức trần phí dịch vụ thủy lợi nội đồng trên địa bàn tỉnh Phú Yên

Quyết định 1744/2013/QĐ-UBND

Về việc bổ sung một số điều của quyết định số: 1127/2012/QĐ-UBND ngày 26/7/2012 của ủy ban nhân dân tỉnh bắc kạn về việc ban hành quy chế tổ chức và quản lý chợ trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn