Tìm kiếm "2013/QĐ-UBND"

2013/QĐ-UBND | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề 2013/QĐ-UBND.

Hiển thị 1 - 20 trong 2695 nội dung

Quyết định 2013/QĐ-UBND

Về việc nâng cấp Đoàn Chèo thành Nhà hát Chèo Hưng Yên trực thuộc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch

Quyết định 1582/2013/QĐ-UBND

Về việc quy định điều kiện xác định học sinh trung học phổ thông không thể đi đến trường và trở về nhà trong ngày đối với trường hợp địa hình cách trở, giao thông đi lại khó khăn được hưởng chính sách ...

Quyết định 2013/QĐ-UBND1

Về việc thành lập Ban chỉ đạo xây dựng quy hoạch phát triển nhân lực tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2011 - 2020

Quyết định 1744/2013/QĐ-UBND

Về việc bổ sung một số điều của quyết định số: 1127/2012/QĐ-UBND ngày 26/7/2012 của ủy ban nhân dân tỉnh bắc kạn về việc ban hành quy chế tổ chức và quản lý chợ trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Quyết định 1193/2013/QĐ-UBND

Về việc phê duyệt Quy định mức thu thủy lợi phí, tiền nướcvà mức trần phí dịch vụ thủy lợi nội đồng trên địa bàn tỉnh Phú Yên

Quyết định 2421/2013/QĐ-UBND

Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Ban Tôn giáo trực thuộc Sở Nội vụ

Quyết định 1145/2013/QĐ-UBND

Ban hành quy chế phối hợp kiểm tra, đối chiếu thông tin và sử dụng thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu của tỉnh về tài sản nhà nước

Quyết định 1206/2013/QĐ-UBND

Về việc ban hành biểu giá tính thuế tài nguyên khoáng sản và sản phẩm rừng tự nhiên trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Quyết định 881/2013/QĐ-UBND

Về việc điều chỉnh, bổ sung nội dung quyết định số : 2338/2012/QĐ-UBND ngày 31/12/2012 của UBND tỉnh về việc quy định cụ thể nội dung chi, mức chi công tác xây dựng ngân hàng câu trắc nghiệm, tổ chức ...

Quyết định 995/2013/QĐ-UBND

Về việc ban hành quy định quản lý, xét duyệt cán bộ, công chức, viên chức đi nước ngoài và quản lý hộ chiếu sau khi đi nước ngoài

Quyết định 2488/2013/QĐ-UBND

Ban hành đơn giá bồi thường nhà ở, công trình phục vụ sinh hoạt của hộ gia đình, cá nhân khi Nhà nước tu hồi đât trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn