Tìm kiếm "2015/TT-BCA"

2015/TT-BCA | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề 2015/TT-BCA.

Hiển thị 1 - 20 trong 46 nội dung

Thông tư 17/2015/TT-BCA

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 40/2014/TT-BCA ngày 23/9/2014 của Bộ Công an quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện công tác thi đua, khen thưởng trong Công an nhân dân, Công an xã, Bảo ...