Tìm kiếm "2015/TT-BTNMT"

2015/TT-BTNMT | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề 2015/TT-BTNMT.

Hiển thị 1 - 20 trong 155 nội dung

Thông tư 19/2015/TT-BTNMT

Thông tư 19/2015/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc quy định chi tiết việc thẩm định

Thông tư 17/2015/TT-BTNMT

Thông tư 17/2015/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định việc xây dựng và thực hiện dự án

Thông tư 07/2015/TT-BTNMT

Quy định việc lập phương án sử dụng đất; lập hồ sơ ranh giới sử dụng đất; đo đạc, lập bản đồ địa chính; xác định giá thuê đất; giao đất, cho thuê đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở ...

Thông tư 18/2015/TT-BTNMT

Thông tư 18/2015/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc quy định xét tặng Kỷ niệm chương