Tìm kiếm "209/QĐ-"

209/QĐ- | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề 209/QĐ-.

Hiển thị 1 - 20 trong 29 nội dung

Quyết định 209/-UBND

Ban hành quy định tiêu chuẩn, thủ tục xét công nhận danh hiệu và một số chế độ ưu đãi đối với thợ giỏi, nghệ nhân, người có công đưa nghề mới về tỉnh Hà Nam

Quyết định 209/-UB

Về việc chế độ chi trả thù lao đối với giáo viên thỉnh giảng tại các cơ sở đào tạo trong tỉnh Lào Cai