Tìm kiếm "2095/QĐ-UBND"

2095/QĐ-UBND | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề 2095/QĐ-UBND.

Hiển thị 1 - 20 trong 11 nội dung

Quyết định 2095/QĐ-UBND

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chứccủa Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng