Tìm kiếm "21/2005/QĐ-BCN"

21/2005/QĐ-BCN | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề 21/2005/QĐ-BCN.

Hiển thị 1 - 20 trong 1 nội dung

Quyết định 21/2005/QĐ-BCN

Sửa đổi khoản 1, khoản 3 Điều 1 Quyết định số 57/2004/QĐ-BCN ngày 02/07/2004 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp về việc chuyển Công ty Phát triển Khoáng sản 5 thành Công ty cổ phần Khoáng sản 5