Tìm kiếm "21/2009/Q��-UBND"

21/2009/Q��-UBND | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề 21/2009/Q��-UBND.

Hiển thị 1 - 20 trong 13534 nội dung

Thông tư 04/2010/TT-BKHCN

Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 49/2009/NĐ-CP ngày 21 tháng 5 năm 2009 của Chính

Quyết định số 1541/2010/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Phú Thọ : Sửa đổi, bổ sung một số điều Quy định bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và trình tự, thủ tục thực hiện khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 3995/2009/QĐ-UBND ngày 20/11/2009 và Quyết định số 4209/2009/QĐ-UBND ngày 01/12/2009 của UBND tỉnh Phú Thọ

hiện khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 3995/2009/QĐ-UBND ngày