Luat Minh Khue

Tìm kiếm "21/2010/NQ-HĐND"

21/2010/NQ-HĐND | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề 21/2010/NQ-HĐND.

Hiển thị 1 - 20 trong 13 nội dung

Nghị quyết 21/2010/ NQ-HĐND

Về điều chỉnh mức thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.