Tìm kiếm "21/2012/QĐ-UBND"

21/2012/QĐ-UBND | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề 21/2012/QĐ-UBND.

Hiển thị 1 - 20 trong 50 nội dung

Quyết định 21 /2012/QĐ-UBND

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng lệ phí đăng ký và phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng