Tìm kiếm "211/1998/QĐ-TTg"

211/1998/QĐ-TTg | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề 211/1998/QĐ-TTg.

Hiển thị 1 - 20 trong 7 nội dung

Quyết định 211/1998/QĐ-TTg

Quyết định về việc ban hành Quy chế chuyên gia nước ngoài thực hiện các chương trình, dự án ODA ở Việt Nam

Thông tư 02/2000/TT-BKHĐT

Hướng dẫn thực hiện Quy chế Chuyên gia nước ngoài ban hành kèm theo Quyết định số 211/1998/QĐ-TTg

Thông tư 01/2001/TT-TCHQ

nước ngoài quy định tại quyết định số 211/1998/QĐ-TTG ngày 31/10/1998 của thủ tướng Chính Phủ