Tìm kiếm "211/QĐ-BTC"

211/QĐ-BTC | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề 211/QĐ-BTC.

Hiển thị 1 - 20 trong 3 nội dung

Quyết định 211/QĐ-BTC

Về việc đính chính Quyết định số 106/2007/QĐ-BTC ngày 20/12/2007 và Quyết định số 65/2007/QĐ-BTC ngày 30/7/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính