Tìm kiếm "212/2005/QĐ-TTg"

212/2005/QĐ-TTg | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề 212/2005/QĐ-TTg.

Hiển thị 1 - 20 trong 1 nội dung

Quyết định 212/2005/QĐ-TTg

Về việc ban hành Quy chế quản lý an toàn sinh học đối với các sinh vật biến đổi gen; sản phẩm, hàng hóa có nguồn gốc từ sinh vật biến đổi gen