Tìm kiếm "2163/1998/QĐ-UB"

2163/1998/QĐ-UB | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề 2163/1998/QĐ-UB.

Hiển thị 1 - 20 trong 2 nội dung

Quyết định 2163/1998/QĐ-UB

Về việc ban hành Đề án Đào tạo phát triển nguồn nhân lực phục vụ cho sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đến năm 2010 tỉnh Phú Thọ