Tìm kiếm "22/2004/NQ-HĐND16"

22/2004/NQ-HĐND16 | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề 22/2004/NQ-HĐND16.

Hiển thị 1 - 20 trong 1 nội dung

Nghị quyết 22/2004/NQ-HĐND16

về việc quy định số lượng, chức danh và chế độ phụ cấp hàng tháng đối với cán bộ không chuyên trách cấp xã, cán bộ thôn, tổ dân phố tỉnh Bắc Ninh