Tìm kiếm "22/2006/CT-TTg"

22/2006/CT-TTg | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề 22/2006/CT-TTg.

Hiển thị 1 - 20 trong 2 nội dung

Chỉ thị 22/2006/CT-TTg

Tăng cường công tác bảo đảm an toàn cho hoạt động đánh bắt hải sản trên các vùng biển, đặc biệt là đánh bắt xa bờ