Tìm kiếm "22/2009/NQ-HĐND"

22/2009/NQ-HĐND | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề 22/2009/NQ-HĐND.

Hiển thị 1 - 20 trong 14 nội dung

Nghị quyết 22/2009/NQ-HĐND7

Về chế độ hỗ trợ đối với cán bộ, viên chức làm việc tại các cơ sở bảo trợ xã hội, cơ sở cai nghiện và sau cai nghiện ma tuý

Nghị quyết 22/2009/NQ-HĐND

Sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 16/2008/NQ-HĐND ngày 08/7/2008 của HĐND tỉnh khoá XVI về việc thành lập Quỹ hỗ trợ ổn định đời sống, học tập, đào tạo nghề và việc làm cho người dân khi Nhà nước thu hồi ...