Tìm kiếm "22/NQ-HĐND"

22/NQ-HĐND | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề 22/NQ-HĐND.

Hiển thị 1 - 20 trong 17 nội dung

Nghị quyết 22 NQ/HĐND

Về một số biện pháp cấp bách đấu tranh chống tội phạm, giữ gìn trật tự an toàn xã hội