Tìm kiếm "225/1998/QĐ-TTg"

225/1998/QĐ-TTg | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề 225/1998/QĐ-TTg.

Hiển thị 1 - 20 trong 3 nội dung

Quyết định 225/1998/QĐ-TTg

Quyết định ban hành Quy chế công khai tài chính đối với ngân sách Nhà nước các cấp, các đơn vị dự toán ngân sách, các doanh nghiệp Nhà nước và các quỹ có nguồn thu từ các khoản đóng góp của nhân dân