Tìm kiếm "23/2006/NQ-CP"

23/2006/NQ-CP | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề 23/2006/NQ-CP.

Hiển thị 1 - 20 trong 3 nội dung

Quyết định 1339/QĐ-UBND

hữu Nhà nước cho người đang thuê theo Nghị quyết 23/2006/NQ-CP ngày 07/9/2006 của Chính phủ trên địa