Tìm kiếm "23/2006/QĐ-UBND"

23/2006/QĐ-UBND | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề 23/2006/QĐ-UBND.

Hiển thị 1 - 20 trong 20 nội dung

Quyết định 23/2006/QĐ-UBND

về việcquy định chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy và cơ chế tài chính của Bến xeBắc Ninh, thuộc Sở Giao thông Vận tải

Quyết định 23 /2006/QĐ-UBND

Về tổ chức bộ máy và chế độ chính sách đối với cán bộ chuyên trách, công chức, cán bộ không chuyên trách xã, phường, thị trấn