Tìm kiếm "23/HĐBT"

23/HĐBT | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề 23/HĐBT.

Hiển thị 1 - 20 trong 17 nội dung

Thông tư 18-BYT-TT

Hướng dẫn thực hiện Điều lệ Thanh tra Nhà nước về y tế (Ban hành theo Nghị định số 23-HĐBT ngày 24