Tìm kiếm "23/TT-LB"

23/TT-LB | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề 23/TT-LB.

Hiển thị 1 - 20 trong 8 nội dung

Thông tư liên tịch 23/TT-LB

Hướng dẫn thực hiện cơ chế quản lý các đơn vị kinh tế của Đảng Cộng sản Việt Nam và của các đoàn thể chính trị