Luat Minh Khue

Tìm kiếm "2397/QĐ-UBND"

2397/QĐ-UBND | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề 2397/QĐ-UBND.

Hiển thị 1 - 20 trong 5 nội dung

Quyết định 2397/QĐ-UBND

Về việc phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011 - 2015) huyện Yên Mỹ