Luat Minh Khue

Tìm kiếm "24/2010/NQ-HĐND"

24/2010/NQ-HĐND | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề 24/2010/NQ-HĐND.

Hiển thị 1 - 20 trong 12 nội dung

Nghị quyết 24/2010/NQ-HĐND

Phê chuẩn dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, dự toán ngân sách địa phương và phân bổ dự toán ngân sách tỉnh năm 2011