Tìm kiếm "24/2010/TT-"

24/2010/TT- | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề 24/2010/TT-.

Hiển thị 1 - 20 trong 34 nội dung

Thông tư 24/2010/TT-BKHCN

Ban hành và thực hiện "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về An toàn bức xạ - Phân nhóm và phân loại nguồn phóng xạ"

Thông tư 24/2010/TT-BTNMT

Quy định về đo đạc, thành lập bản đồ địa hình đáy biển bằng máy đo sâu hồi âm đa tia