Luat Minh Khue

Tìm kiếm "24/2012/NQ-HĐND"

24/2012/NQ-HĐND | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề 24/2012/NQ-HĐND.

Hiển thị 1 - 20 trong 21 nội dung

Nghị quyết 24/2012/NQ-HĐND

Về việc điều chỉnh, bổ sung chính sách đầu tư xây dựng đường giao thông nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới