Tìm kiếm "24/2014/TT"

24/2014/TT | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề 24/2014/TT.

Hiển thị 1 - 20 trong 43 nội dung

Thông tư 24/2014/TT-BGTVT

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về hệ thống chống hà tàu biển,Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về hoạt động kéo trên biển, Quy chuẩn kỹ thuậtquốc gia về phân cấp và chế tạo phao neo, phao tín hiệu và ...

Thông tư 24/2014/TT-BNNPTTN

Quy định về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm đối với chợ đầu mối, đấu giá nông sản

Thông tư 24/2014/TT-BCT

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 42/2014/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp

Thông tư 24/2014/TT-BQP

Quy định nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, ban chỉ huy quân sự bộ, ngành Trung ương về giáo dục quốc phòng và an ninh;bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh trong Quân ...