Tìm kiếm "248/2008/NQ-HĐND"

248/2008/NQ-HĐND | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề 248/2008/NQ-HĐND.

Hiển thị 1 - 20 trong 3 nội dung

Nghị quyết 248/2008/NQ-HĐND

Quy định mức chi cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND các cấp trên địa bàn tỉnh Hưng Yên